Eich cadw’n COVID ddiogel

Mae iechyd a diogelwch ymwelwyr ac aelodau ein tîm yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol i sicrhau ein bod yn gweithredu’r holl fesurau angenrheidiol. Disgwyliwch fwy o le ar gyfer pellhau cymdeithasol, gorsafoedd glanweithio ar gael drwyddi draw a gweithdrefnau glanhau uwch. Sylwch, os bydd angen i ni wneud unrhyw newidiadau i’r digwyddiad, byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch weld ein Polisi Covid-19 yma.

Pryd byddwn ni ar agor?

12 Tachwedd 2021 – 3 Ionawr 2022

Ble’r ydyn ni?

Parc yr Amgueddfa, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3RD.

Gwener 12 Tachwedd: 17.00 – 22.00

Llun – Gwener 15 Tachwedd – 17 Rhagfyr: 13.00 – 22.00 

Penwythnosau: 11:00 – 22:00

Ar ôl 17 Rhagfyr: 11:00 – 22:00

Noswyl Nadolig: 11.00 -20.00

Diwrnod Nadolig a Dydd San Steffan: Ar Gau

Dydd Calan: 11.00 – 20.00

Amdanom ni…

Rydyn ni’n ôl am 2021 – yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen! Rhwng 12 Tachwedd 2021 a 3 Ionawr 2022, gallwch ymuno â ni am y profiadau gaeaf gorau gyda digon o sglefrio iâ, atyniadau ffair, bwyd a diod, a hwyl Nadoligaidd ar gael i bawb!

Bydd croeso cynnes er yr oerfel

Ein hatyniadau

Chwiliwch am atebion i’ch cwestiynau…

Ein lleoliad

Oriel

Cysylltwch â ni

E-bost

customerservices@a2hlive.com