Pryd ydym ar agor??

 10 Tachwedd 2022 – 8 Ionawr 2023

Ble allwch chi ddod o hyd i ni?

Parc yr Amgueddfa, Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3YDD

Diwrnod Agoriadol – Dydd Iau 10 Tachwedd: 17.00 – 22.00

Dydd Gwener 11 Tachwedd – 4 Rhagfyr

Dydd Llun – Dydd Gwener: 13.00 – 22.00

Dydd Sadwrn – Dydd Sul: 11.00 – 22.00

9 – 19 Rhagfyr:

Dyddiau o’r wythnos: 13:00 – 22:00

Penwythnosau: 11.00 – 22.00

20fed o Ragfyr ymlaen:

Bob dydd: 11.00 – 22.00

Oriau Agor Arbennig:

Noswyl Nadolig – 24 Rhagfyr: 11.00 -20.00

Dydd Nadolig – 25 Rhagfyr: Ar Gau

Gŵyl San Steffan – 26 Rhagfyr: 13:00 – 20:00

Nos Galan – 31 Rhagfyr: 11.00 – 22.00

Dydd Calan – 1 Ionawr: 13.00 – 20.00

Diwrnod Olaf – 8 Ionawr: 11.00 – 20.00

Pwt Amdanom Ni…

Rydym yn ôl ar gyfer 2022 – yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen! O 8 Tachwedd 2022 tan 8 Ionawr 2023, gallwch ymuno â ni i gael profiad perffaith o ŵyl y gaeaf ar draws dau leoliad nodedig. Byddwch yn falch o glywed bod eich ffefrynnau Nadoligaidd yn dychwelyd gan gynnwys y ganolfan sglefrio, y ffair, bar iâ, bwyd a diod!

Bydd croeso cynnes er yr oerfel

Atyniadau!

Edrychwch ar yr hyn sy’n dod yn 2022!

Chwiliwch am atebion i’ch cwestiynau…

Ein lleoliad