Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe

Swansea Waterfront Winterland

Llyn iâ dan do 30m x 12m

Facebook
Twitter

Mae ein llyn iâ dan do poblogaidd yn ôl sy’n golygu y gallwch chi sglefrio, beth bynnag fo’r tywydd! Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw ac ymunwch â ni ar y rhew!

More to explore

Sesiynau Hygyrch

Sesiynau hygyrch fydd awr gyntaf sesiynau sglefrio bob dydd Mawrth