Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn Abertawe

Swansea Waterfront Winterland

Oriau Agor

Gweler isod Oriau Agor Gŵyl Gaeaf y Glannau Abertawe ar gyfer 2022/23.

(Gallai hyn newid – edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf)

Dydd Iau 10 Tachwedd: 17.00 – 22.00

Dydd Gwener 11 Tachwedd – 4ydd Rhagfyr:

Dydd Llun – Dydd Gwener: 13.00 – 22.00

Dydd Sadwrn – Dydd Sul: 11.00 – 22.00

9 – 19 Rhagfyr:

Dyddiau o’r wythnos: 13.00 – 22.00

Penwythnosau: 11.00 – 22.00

20fed o Ragfyr ymlaen:

Bob dydd: 11.00 – 22.00

Oriau Agor Arbennig

Noswyl Nadolig: 11.00 – 20.00

Dydd Nadolig: Ar Gau

Gŵyl San Steffan: 13:00 – 20:00

Nos Galan: 11.00 – 22.00

Dydd Calan: 13.00 – 20.00

Diwrnod Olaf – 8 Ionawr: 11:00 – 20:00

Sylwch y bydd y swyddfa docynnau yn cau 15 munud cyn amser cau bob nos.