Oriau Agor

Gweler isod Oriau Agor Gaeafdir Glannau Abertawe ar gyfer 2023/24.
(yn amodol ar newid – gweler ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf)

15 Tachwedd – 3ydd Rhagfyr
Llun – Gwener: 13.00 – 22.00
Sad & Sul: 11.00 – 22.00

4 Rhagfyr – 2 Ionawr
Bob dydd 11.00 – 22.00

Eithriadau
15fed Tachwedd: 17.00 – 22.00
NOSWYL XMAS: 11.00 – 20.00
DIWRNOD NADOLIG: CAEEDIG
DYDD BOCSIO: 13.00 – 20.00*
NYE – 11am tan 8pm
NYD – 1pm – 8pm
2 Ionawr – 11am – 8pm

Sylwch y bydd bythau tocyn yn cau 15 munud cyn cau bob nos.

© 2024 Winterland Glannau Abertawe. Cedwir pob hawl.